Turniketový kontajner je novinkou na trhu ako takou a naša spoločnosť ju ako prvá prináša na slovenský trh a to dokonca vo vlastnej produkcií

Pomocou tohto produktu zamedzíte nekontrolovaným / neoprávneným vstupom na staveniská, kde môže dôjsť na základe pohybu nespôsobilej osoby k vážnej situácii, ktorú ani jeden stavebník nerád rieši.

zákon

Zákon č. 50/1976 Stavebný zákon

 • Stavenisko musí byť zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia, a to prípadne aj úplným ohradením

Vyhláška MPSVR SR, č.147/2013

 • Oplotenie staveniska musí mať uzamykateľné vstupy a výstupy alebo vstupy a výstupy oplotenia staveniska musia byť zabezpečené strážením alebo iným spôsobom

1.

Funkcie a výhody
 • Pomáha splniť za minimálne náklady ustanovenia zákonov
 • Vstup na stavbu iba oprávneným osobám , vstup odsúhlasil koordinátor bezpečnosti na stavbe
 • Skoro bez obslužné, zmenšuje počet pracovníkov SBS a urýchľuje prechod cez kontrolný bod
 • Presná evidencia pracovníkov, dostupná aj subdodávateľov

2.

Možnosť prenájmu
 • Ceny prenájmu sa stanovujú individuálne v závislosti na dĺžke prenájmu a lokality do ktorej má byť turniketový kontajner prevezený
 • Požiadavky na Vás
  • zhutnený a rovný terén minimálne 1 meter nad okraj kontajneru
  • prívod 230 V AC

3.

Adaptívny dizajn
 • Možnosť výroby kontajneru presne podľa požiadavky zákazníka
 • Klimatizácia
 • Vjazdová elektrická rampa
 • Alkohol tester
 • a iné

4.

Voľný kontajner
 • Turniketový kontajner je ihneď k dispozícií
Pozrieť prezentáciu

Napíšte nám

Reload Captcha